Ønske om indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere

Interessen for indmeldelse i Hvidovre Vinterbadere har været så overvældende stor, at vi er blevet nødt til efter bare et lille døgns opslag på vores hjemmeside at sige stop for yderligere optag af medlemmer. Vi havde opslaget på vores hjemmeside mandag den 3.september og måtte allerede fjerne det igen tirsdag den 4.september.
 
Vi er naturligvis som forening glade for den store interesse for vinterbadning, men vi skal som forening også selv kunne nå at "følge med", så derfor en pause i optaget.

På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt at melde sig ind i foreningen Hvidovre Vinterbadere.   

Så snart der åbnes for nye medlemmer, vil det blive skrevet her på hjemmesiden.

Venlig hilsen bestyrelsen.