Indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere

Indmeldelse i foreningen foregår på følgende vis:

EFTER 1. april 2017 kan nye medlemmer først søge om medlemskab efter 1.sept. 2017 ved henvendelse til: 

Bestyrelsesmedlem Lisbeth på flg. mailadresse: hvb.medlem@gmail.com

Hun sørger for, at du får de rette informationer i forbindelse med indmeldelsen, ligesom hun kan give dig svar på de spørgsmål, du måtte have.  Indmeldelsesgebyret på 500 kr samt nøglebrikgebyr på 300 kr. og kontingentet på 550 kr -  I alt 1350 kr.

Med en indmeldelse erklærer du samtidig, at du kan svømme, og at du er indforstået med at badning og ophold på/i havnen foregår på eget ansvar og sker under hensyntagen til foreningens anvisninger og til havnens øvrige brugere.

  -  Husk at du ikke må indbetale penge, før du har talt med Lisbeth.

Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til Formanden på mailen:

hvidovrevinterbadere@gmail.com