Ønske om indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere

En indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere kan ske ved personligt fremmøde lørdag den 5.oktober 2019 kl.14.00 ved foreningens Søbad, som er placeret for enden af sydmolen i Hvidovre Havn. 

På grund af overvældende interesse for vinterbadning, kan vi desværre ikke garantere, at du kan opnå medlemskab ved at møde op denne dag.

Skulle foreningen opleve et massivt og større fremmøde den pågældende dag, end vi har plads til i foreningen, bliver vi nødt til at optage de nye medlemmer ved lodtrækning blandt de fremmødte.

Det er som forening et positivt problem, at interessen for vinterbadning er så stor, men vi er naturligvis godt klar over, at det for potentielle nye medlemmer er uheldigt og beklageligt, at man ikke bare lige kan blive medlem, når man har lyst. Vi bliver som forening nødt til at foretage denne selektering og sondring i forbindelse med optag af nye medlemmer.

Vi vil bede interesserede om at gennemlæse ”Foreningens værdier”, som ligger andetsteds på hjemmesiden, da dette er essentielt for vores forening.

De varmeste hilsener fra bestyrelsen i Hvidovre Vinterbadere. 

PS. Såfremt du ønsker at se vores faciliteter kan dette ikke ske på selve dagen, men du er velkommen til at kontakte formanden eller en fra bestyrelsen, så du evt. kan lave en ”besøgsaftale”.