Ønske om indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere

En indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere er desværre ikke muligt for indeværende. 

Vi har i oktober 2019 optaget nye medlemmer efter lodtrækning pga. overvældende interesse. 

Det er heller ikke muligt at komme på venteliste.