Ønske om indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere

 

En indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere er desværre ikke muligt for indeværende. 

Det er heller ikke muligt at komme på venteliste.

 
Vi havde en opskrivningsdag ved denne sæsonstart med mere end 200 interesserede, der var ca. 160 som mødte op og blev indskrevet og vi har tilbudt dem medlemskab over de næste par sæsoner.
 
 
Vores nuværende beskedne faciliteter er frugten af mere end 3000 timers frivilligt arbejde. 

 

Gode badehilsener fra bestyrelsen - vand er der heldigvis nok af