Bestyrelsen i Hvidovre Vinterbadere

Bestyrelsen sammensætning i april 2015:

Formand: Peter Smith   hvidovrevinterbadere@gmail.com  - 61 63 86 23

Kasserer: Hans Peter Hansen   hvbkasserer@gmail.com  - 53 81 05 02

Næstformand: Preben Jacobsen    prebenjacobsen@mail.dk  - 61 68 63 60

Wivie Groth  - 40 36 47 89

Lisbeth Pedersen  - 28 35 76 92

Suppleant:  Dorthe Bristow og Bo Nautrup

Revisorer: Demi Hansen og Jytte Sundal

Revisorsuppleant:  John Christiansen