Kære medlemmer

Vi har nu fået monteret en ny og bedre låseanordning på vores Søbad. Den nye lås virker på flg. vis:

Sæt nøglebrikken på lige under håndtaget og døren kan åbnes. Husk at alle skal bruge nøglebrik for at benytte Søbadet. Den låser automatisk efter ca. 5 sekunder. 

Venligst respekter, at ingen uden personlig nøglebrik lukkes ind, da det er beviset på medlemskab af foreningen. Alle nye medlemmer får udleveret nøglebrik til introduktion og kan herefter bade - tag godt imod dem.

Mange badehilsener fra bestyrelsen.

 

Saunaens åbningstider fremgår andetsteds, men samlet set er vi nu er oppe på 51 ugentlige åbningstimer med saunabrug. 

Ved saunagussessionerne er det ikke tilladt at medbringe gæster, da saunagus er forbeholdt foreningens medlemmer. Vær rar at respektere dette, således at flest mulige medlemmer kan få gavn af saunagusen. 

Husk at medbringe rigeligt med drikkevand. 

Bestyrelsen 


 

 

GÆSTEBILLETTER er nu en mulighed, men må ikke anvendes i forbindelse med SAUNAGUS, da vi gerne vil prioritere egen medlemmer før gæster.

Det koster 40 kr. for ét besøg, som kan betales med MOBILE PAY på nr. 44112 

Det betyder, at du som medlem af foreningen kan tage max. 1 person med som gæst.

Det er selvfølgelig det enkelte medlems ansvar, at det foregår under hensyntagen til foreningens værdigrundlag, ligesom vi selvfølgelig forventer, at saunaen ikke "fyldes op med mange gæster og hyppige gæster". Vi håber, at det kan foregå i al fordragelighed.

Vi vil selvfølgelig evaluere og vurdere ordningen løbende, således at vores medlemmer  ikke oplever gener eller pladsmangel i Søbadet.