Referat fra den 18.januar 2021

 

Referat fra den 18.1. 2021 kl 20.00 – 22.00 virtuelt

 

1.Ordstyrer og referent - Afbud fra Lisbeth. Preben ordstyrer og referent

2.Godkendelse af dagsordenen - Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 7.12. 2020 - Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse  - intet specifikt

5.Nye udmeldinger fra regering om corona - restriktioner.

Bestyrelsen fastholder derfor lukningen af Søbadet indtil den 10.februar, hvor bestyrelsen har møde igen. Skulle der komme nye meldinger, tager vi det derfra.

6.Henvendelse fra medlemmerne – tre henvendelser på baggrund af nedlukningen. To henvendelser der roser bestyrelsen for deres ageren samt en henvendelse om overvejelser om nedsat kontigent for kommende sæson. Alle tre henvendelser har fået svar.

7.Medlemssag vedr. forskellige tilsidesættelser af foreningens værdisæt. Det pågældende medlem har sendt bestyrelsen en meget tydelig og klar undskyldning for de pågældende tilsidesættelser af foreningens værdisæt og lovet at det aldrig nogensinde vil ske igen. (Det drejer sig om at medbringe gæster, omklædning indendørs trods skiltning og afspærringsmarkering, filmet). Medlemmet har fået låst sin nøglebrik og denne åbnes igen ved sæsonstart den 1.oktober 2021.

8.GF 2021- de almindelige punkter, valg, samt tanker om udbygning. En meningstilkendegivelse eller mandat til at arbejde videre med en evt. udbygning.

GF i uge 15 – HP undersøger muligheden for afholdelse af GF virtuelt. Alle er på valg på kommende GF.

9.Foreningens økonomi – HP viste regnskabet frem.

10.Hvordan skal foreningen forholde sig, når et medlem går bort. – Såfremt et medlem går bort og bestyrelsen får en forudgående henvendelse fra et medlem bevilliger foreningen 300 kr. til buket eller tilsvarende.

11. Arbejdsopgaver på Søbadet – ønske om et online låsesystem på sigt.

12. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad – ideer og tanker blev luftet og debatteret. Bestyrelsen v. Peter har haft kontakt til NBC-Marine for at høre nærmere omkring mulighederne for at koble et ekstra betonfag på det eksisterende dæk, således at omklædningsfaciliteter kunne etableres/bygges på dette fag. Dette fag kunne så ligge inderst tættest på molen mm. Tanker og ideer fortsættes naturligvis.

13. Information/nyheder til medlemmerne - intet

14. Fremtidige møder

Den 10.02 - skærmmøde

Den 10.03 -

Den 14.04

Den 19.05

15. Eventuelt

 

 

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

 

 

 

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

 

Pia kontaktes. Huset males til næste sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

 

 

 

Tændknap

 

Peter

Der laves en mere holdbar knap