Efter nytårsvandringen var der travlhed omkring baderampen.