Generalforsamlingen den 2.april

     er naturligvis aflyst !  

 

Kære Vinterbader

Som tidligere meldt ud følger bestyrelsen retningslinierne for Hvidovre Kommunes offentlige svømmehaller og saunaer. 

Sauna og omklædning på Søbadet lukkes derfor helt ned fra onsdag aften klokken 22 og indtil videre.

Kalvebodernes kolde vand kan fortsat nydes, men omklædning skal foregå i det fri. Ophold og omklædning må ikke foregå indendørs, da bestyrelsen i den nuværende situation ikke vil bede vores frivillige gøre rent og grundet omklædningens beskedne størrelse.

Vi henstiller til hvert enkelt medlem at udvise omtanke og udfra disse simple retningslinier hjælpe med at holde vandet åbent med gennemgang gennem Søbadet for de få der fortsat ønsker en kold dukkert.

Vi forventer i øvrigt at udskyde generalforsamlingen den 2. april - mere information følger.

Ophold og omklædning SKAL foregå i det fri.

 

På bestyrelsens vegne

Peter Smith