Sommerafslutning den 21. juni 2018 kl 18 hos Jørgen, Poppel Alle 27

 

Referat

Deltagere: Dorthe, Wivie, Lisbeth, Jørgen, Peter, Preben, HP

Tak for dejlig mad og hyggeligt samvær 

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer, Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Information fra formand og bestyrelse

Peter har sammen med Pia gennemgået Søbadet sammen med Logik og Co. Har drøftet flere emner bl.a. harpiks-problemet og fået gode råd. Preben kontakter Lis og Bernhardt for at koordinere indsatsen. Logik og Co er meget glade for at vi passer så godt på Søbadet – det skal nævnes i infobrev efter sommerferien.

Preben har kontaktet NBC Marine og de kommer på serviceeftersyn til august.

Jørgen – låsesmed tjekker lås på bagdøren og ser på dørstoppere på begge døre inden sæsonstart.

Evaluering af Vild med vand-dagen

Det var en fin dag med godt vejr og glade mennesker. Knap så mange besøgende som sidste år, men det var helt OK.

Mange af Havnens andre brugere kom på besøg på Søbadet og gav mange positive tilbagemeldinger.

Vigtigt i forhold til samarbejdet med Havnens andre foreninger, at Hvidovre Vinterbadere deltager i planlægningen og på selve dagen.

Vi kunne ønske at planlægningsgruppen havde lidt mere struktur på dagen f.eks. bød velkommen og gav alle et overblik over aktiviteter og hvor vores frivillige hjælpere skulle give en hånd med.

Vores egne aktiviteter:

Fint med grillpølser og at Lasse gav opvisning, men der skal være mere struktur og tidspunkt på, hvornår de forskellige aktiviteter skal foregå.

Drøfte næste år om vi skal sælge pølser m.m.

4.Forslag fra medlemmerne

Ingen

5.Optagelse af nye medlemmer – oplæg/Lisbeth

Vi besluttede at optage to gange i næste sæson. Første gang i september og anden gang midt i oktober efter åbenhus-arrangement. Resten af sæsonen vil vi bruge energi på foreningens og medlemmernes trivsel. Planen er efter referatet.

6.Information/nyheder til medlemmerne

Info-brev sendes ud efter mødet i august.

7.Forslag til fremtidige møder 2018 + 2019

Den 22. 8 hos Dorthe, afbud fra Jørgen

Den 19.9 hos Preben, afbud fra Peter

Den 24.10 hos Wivie

Den 21.11

Den 12.12

Den 16.1 2019

Den 20.2

Den 20.3

8.Eventuelt

Optag og intro af nye medlemmer i sæson 2018/19

 • Der åbnes for 30 nye medlemmer 1. september. De introduceres i løbet af september uden sauna.
 • Åbent-hus-arrangement den 14. oktober kl 13.00 (er godt nok den første weekend i efterårsferien)
 • Optag af nye medlemmer igen den 15. oktober – antal afhænger af hvor mange af vores nuværende medlemmer, der melder sig ud.
 • Vi sætter ikke talt på hvor mange medlemmer foreningen kan rumme, men følger løbende foreningens trivsel i.f.t. antal medlemmer.

Intro af nye medlemmer Hvidovre Vinterbadere

Vi har nu en del erfaring med intro af nye medlemmer og jeg mener, at den gode og grundige intro vores nye medlemmer får, giver dem en god ballast som vinterbadere og forståelse for foreningens værdier.

Vi får også mange positive tilbagemeldinger fra nye medlemmer. Så det skal vi fortsætte med.

Intro i sæson 2018/19

Det er bestyrelsens medlemmer der står for introerne. Det er vigtigt, at vi viser værdisættet i praksis ved at være nærværende og tale med hvert enkelt nyt medlem.

Alle nye medlemmer skal introduceres til foreningen og til vinterbadning via en af de tilrettelagte introer. For at kunne deltage skal man have betalt og være registreret. Det vil sige at medlemmet skal have modtaget et velkomstbrev. Man skal tilmelde sig introen, da det er vigtigt at vide, hvem der kommer og hvor mange.

Der kan højst deltage 12 medlemmer på hver intro. Dette for at kunne bevare nærheden under introerne, besvare alle spørgsmål og tage hånd om dem der har sommerfugle i maven over det kolde vand.

Som udgangspunkt skal der være to bestyrelsesmedlemmer til introerne.

Nøglebrik udleveres på introen.

De der ønsker at prøve at vinterbade inden de melder sig ind, må deltage på en af vores åbenhus-arrangementer eller komme med som gæst og betale gæstebillet.

Introerne skal indeholde:

 • Præsentation af deltagerne og deres erfaring med vinterbadning
 • Foreningens historie, fællesskabet og medlemmernes aktive deltagelse, (tegnet Søbadet, malet, knager, bænke med mere) i foreningens liv og arbejdsopgaver.
 • Præcisering af værdisættet – foto, facebook, hjemmeside
  • Sikkerhedsregler, redningskrans, hjertestarter, adresse og GPS nr, badevand
  • Hvordan vi bader og sikkerhedsregler, holde øje med hinanden – tre på Søbadet
  • Saunaregler – drikke rigeligt – pas på bænkene, ferskvand, damp, saunagus
 • Hvordan vi passer på Søbadet, affald
 • Hvordan vi sikre at Søbadet er aflåst, når man forlader det.
 • Udlevering af nøglebrik – den er personlig, må ikke lånes ud og man må ikke lukke nogen ind uden nøgle. Alle skal tjekke ind, så vi kan få en reel statistik. Den er bevis på medlemskab.
 • Badning og sauna

Arbejdsgange ved modtagelse af nye medlemmer.

Nye medlemmer kontakter foreningen via e-mail: hvb.medlem@gmail.dk. Denne mail betjenes af én person og lige nu er det Lisbeth (vil fortsat gerne gøre det).

Jeg sender svarmail med:

–      Indmeldelsesprocedure

–      link til medlemssystemet

–      introduktion, nøglebrik

–      betaling

–      værdisæt

Når jeg kan se i medlemssystemet at de har betalt, sender jeg et velkomstbrev med datoer for intro.

Datoer for intro i september (intro uden sauna)

Lørdag den 15.9 kl 15.00

Søndag den 16.9 kl 13.00

Mandag den 17.9 kl 19.00

Lørdag den 22.9 kl 15.00

Forslag til intro-dage for næste optag kommer på bestyrelsesmødet i august.

 

 

Referat den 18. april 2018 kl 19.00 til kl 22.00

Deltagere: Peter, Preben, Dorthe, Jørgen, Lisbeth, HP

Afbud: Wivie

Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og Lisbeth Referent

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter referatet

Information fra formand og bestyrelse

-      Besøg af Roskilde Vinterbadere – dato endnu ikke aftalt.

-      Hvidovre Gymnasium – Nogle af eleverne skal lave film som en del af deres opgaver. Peter har opfordret dem til at lave en præsentationsvideo om vores forening Hvidovre Vinterbadere.

-      Havneudvalg – brugerråd: Peter måtte melde afbud til det planlagte møde  – derfor intet referat.

-      Årsmøde i VID: Peter og Preben deltog. Bestyrelsen har fået referatet sendt ud via e-mail.

Næste år holdes Årsmødet i Holbæk den 16. marts 2019

-      Billeder af bestyrelsen, som kan hænges op på Søbadet: Preben tager billeder af os ved det næste møde.

-      Bestyrelsens tlf. nr og e-mail er lagt på hjemmesiden

Opsamling på GF 2018 og godkendelse af referat.

Referatet godkendt.

Dejligt mange medlem deltog.

God beretning fra formanden og fint med billeder af de forskellige aktiviteter i løbet af året.

Registrering af deltagere skal foregå på en mere struktureret måde næste år.

Det virkede positivt at et par fra bestyrelsen bød velkommen og hilste på alle ved at give hånd.

Dirigenten skal have bedre vilkår. F.eks orienteres bedre inden GF, sidde ved siden af reterent og formand.

Bestyrelsen skal sidde samlet ved et bord.

Statistik meget fint på GF.

Renskrivning af vedtægter - HP

Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

Vild med vand-dag

Wivie havde meldt afbud, så derfor ingen opdatering. Vi forventer, at dagen skal forløbe som sidste år.

Vild med vand-dagen afholdes den 9. juni

Medlemsarrangementer

 • Sæsonafslutning.

Der er omkring 40 tilmeldte. Vi skal selv tage mad med til grillen og drikkevare. Det skal skrives ud sammen med udsendelse af GF-referat.

 • Sæsonåbning

Peter har spurgt formanden i Vedbæk Vikingelaug om han vil holde åbningstalen.

Planlægger videre på de næste møder.

 • Evaluering af børnedagen på Søbadet

Lis har sendt en evaluering til Peter. Meget fin dag og der er forslag om at have flere børnedage i løbet af næste sæson.

 • Årshjul

Dorthe sender det opdaterede årshjul ud.

Medlemsstatus

–     Statistik på besøgende – besøgstallet faldende fra midt i marts

Sommerperioden

Rengøringsgruppe – Dorthe kontakter Wivie angående rengøringsgruppe

Foreningens økonomi

-      Intet nyt. Flere medlemmer har overdraget deres indskud til foreningen som gave.

-      Delregnskab – Jomsborg og det Kolde Gys har fået deres lån tilbage.

-      Nordea Fonden – Dorthe undersøger om vi kan søge økonomisk støtte til badetrappen.

-      Kultur og Fritidsudvalget – engangspuljen skal søges inden 1. januar 2019. Bestyrelsen søger ikke på nuværende tidspunkt om mere økonomisk støtte fra kommunen.

-      Foreningen er låneberettiget til kommunens lokaler. Der er sendt login og password til alle i bestyrelsen.

Information/n til medlemmerne

Regler for sommerbadning

Sæsonafslutning: at vi selv skal have drikkevare med og noget til grillen. Der skal gives besked til Dorthe, hvis man vil lave salat og bage flutes/kage.

Det er fuldmåne den 30.4.

Fremtidige møder

Den 23. maj – hos Lisbeth. Afbud fra Peter og HP

Emner:

Børnebadedag – hvordan til næste sæson

Rengøring til sommeren

Torsdag den 21.6 – hyggemøde ferieafslutning hos Jørgen, Poppel Alle 27

Emne: sæson åbning og indtag af nye medlemmer 

Onsdag den 22.8

Eventuelt

Badetrappen bliver flyttet til sydsiden af dækket

Skilt på badedækket bliver lavet

Skilt på saunaen om at den er lukket

Der skal købes en ny svaber

 

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Badetrappe

Peter

 

Peter kontakter Logik og CO m.h.p. tilbud på badetrappe. Der skal være et lille klap-op bord på trappen for oven.

Peter er i dialog med Logik og CO.

Den gamle badetrappe er fjernet fra havneområdet 

Syn ved Logik og Co

 

Peter har dialog

Indgangsdør

Manglende stop på begge døre

 

Ny lås

Preben

 

Jørgen

Peter

Hullerne efter hærværk bliver repareret. Preben kontakter Svensson.

 Låsen skiftes ud, så den lukker automatisk

 

Peter møde med låsesmeden den 19.4. Døren lukker ikke helt godt. Der skal findes en holdbar løsning

Lys

Jesper

 

Reetablering efter nedlæggelse af el-kabel

Dorthe

 

Henter kompostjord til foråret og sår græs

Der ligger en jordvold på Nordmolen som skal fjernes og efterfølgende skal der lægges lidt græsgfrø, så der kommer til at vokse græs igen.

Der er et hul ved el-skabet ved parkeringspladsen, som skal fyldes med jord.

Harpiks i saunaen

Lis

Der kommer frisk harpiks frem – uden for sæsonen både i sauna og forrum

Timeglas til sauna

Preben

Er sat op

Rækværk til flydebroen

 

 

Ophængning af brandslukker

Preben

OK

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøgere nærmere om pris m.m.

Ankeret har skubbet sig

Preben

Kontakter NC Marine

Hjertestarter og placering

HP

Evt købe et brugt med nye batteri

 

 

 

 

Referat den 14. marts 2018 kl 19.00 – 22.15

Afbud: Bo

Deltagere: Peter, Preben, Wivie, HP, Lisbeth, Dorthe

Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

 

1.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.Arbejdsopgaver på Søbadet

Listen blev gennemgået og opgaver planlagt.

3. Information fra formand og bestyrelse

Brugerråd i Havnen og Vild med vand dag.

Referat er sendt ud.

Næste møde i brugerrådet er den 15.3. Peter deltager i mødet om brugerrådet. Wivie deltager også og er vores tovholder på Vild med vand – dagen.

Hvis vi skal godkende forslaget om at hver forening indbetaler 1000 kr, skal der være en konkret plan for, hvad pengene skal bruges til.

4. Medlemssag

Et medlem har bedt om udmeldelse, da vedkommende ikke kan benytte Søbadet. Vedkommende er meget utilfreds over at foreningen ikke kan imødekomme kravet om tilbagebetaling af indmeldelsesgebyr, kontingent og nøglebrikgebyr og har efterfølgende skrevet mindre pænt om bestyrelsen på både vores egen FB og på VID´s FB. Bestyrelsen har modtaget et utal af vrede mails med trusler og har brugt megen energi på sagen. Udmeldelsen er fastholdt og sagen er lukket.

Nordeas kystpulje på 50 mill

Vi følger puljens udviklingen og er opmærksomme på hvilke projektet der får tilskud.

Dorthe undersøger om vi kan søge økonomi til badetrappen.

Ejendomsmæglerfirmaer bruger billeder af Søbadet.

I 2 tilfælde har bestyrelsen bemærket at et ejendomsmæglerfirma har brugt billeder af Søbadet i deres annoncer. Billederne er taget fra land eller fra den offentlige flydebro. Vi har kontaktet dem og det ene firma har slettet billedet og det andet firma har ikke svaret på vores henvendelse.

5. Forslag fra medlemmer

Indkøb af vandtemperaturføler. Emnet sættes på ønskeliste, da bestyrelsen mener, at der er andre udgiftskrævende opgaver, der skal prioriteres først.

Arrangement – familiedag - hvor vi kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet til en kold og varm oplevelse.

Bestyrelsen ser meget positivt på forslaget og Peter og et andet medlem med børn afprøver, hvordan det rent praktisk er at have børn med på Søbadet. Der planlægges efterfølgende et familiearrangement, som annonceres på hjemmesiden.

 Stilletid i sauna – ønsket om stilletid i saunaen kan ikke imødekommes i denne sæson, da det er svært at rammesætte samt fastholde i modsætning til gusseancerne, hvor det er gusmesteren, der er ansvarlig for arrangementet. Vi henstiller til, at der er en god og inkluderende dialog der tilgodeser samtlige saunabrugere.

6. Medlemsarrangementer

Sæsonafslutning den 30. april

Dorthe skriver et opslag til invitation og til hjemmesiden. Vi beder om hjælp fra andre til at komme med salat og flutes. Deltagerne medbringer selv kød eller andet til at lægge på grillen.

Der bades fra kl 17.00 og grillen er klar fra kl 18.00

 • Naturfredningsforeningens landsdækkende affaldsindsamling den 22.4 2018.

HVB har de foregående år samlet affald langs kysten ved havnen og strandparken. Tine Gomard, som tidligere har arrangeret indsamlingen for HVB, kan desværre ikke i år og kun få har meldt sig til at deltage.

Så i år vil bestyrelsen opfordre vinterbaderne til at gå sammen med ”Vi holder Hvidovre ren” og give et nap der.

Dorthe vil kontakte denne gruppe og give vores beslutning videre.

7. Medlemsstatus

-      322 aktive og 11 passive medlemmer

HP har lavet statistik, som vises på GF

 

–     Statistik på besøgende – Preben laver statistik, som vises på GF

8. Sommerperioden

Rammer for sommeren er rettet til og fremlægges til orientering på GF.

I den periode, hvor bådene sættes i vandet og tages op, skal vores biler parkeres på den store parkeringsplads og ikke foran Suset. Det drejer sig om april/maj og oktober/november.

9. GF den 4. april 2018.

Bestyrelsen mødes kl 18.00

HP tjekker deltagerne ind

Den endelige dagsorden sendes ud lige efter den 20. marts og eventuelle indkomne forslag tilføjes.

Årsregnskab er revideret

HP fremlagde forslag til budget – det accepteres til vedtagelse på GF.

Arbejdsopgaver på Søbadet med ansvarlige. Peter og Preben laver en liste over arbejdsopgaver som fremlægges på GF

Wivie arrangerer hovedrengøring og rengøringsplan for sommeren -GF

Regler for sommerbadning fremlægges på GF under fremtidige aktiviteter.

Årshjul fremlægges på GF

 

10.Foreningens økonomi

-      Gæstebilletter – 2018 -58 stk og i 2017 næsten det samme

-      Delregnskab – HP fremlagde

-      Udbetaling af medlemmernes indskud

HP sender mail til dem der har indskudt penge og orienterer om muligheden for at få indskuddet tilbagebetalt.

Vi tilbagebetaler til Det kolde gys og Jomsborg efter GF.

 

11. Evaluering af gæsteordning

Vores indtryk er at ordningen fungerer fint. Det er dejligt at kunne invitere gæster og vise vores dejlige Søbad frem.

26.3 Greve vinterbader kommer på besøg.  Preben deltager

 

12.Information/nyheder til medlemmerne

2 ejendomsmæglerfirmaer har brugt vores søbad til deres annoncer.

Sæsonafslutning – grill, kaffe + kage – badning

Affaldsindsamling den 22.4. Der er ingen fra HVB

GF

Gæsteordningen fungerer – tak for det

Parkering fra 1. april

 

13.Fremtidige møder 2018

Den 18. april – Dorthe – opsamling på GF, Vild med vand dag, møder sommeren over. Sæsonåbning, orientering fra årsmødet i VID.

Den 23. maj - Lisbeth

 

14.Eventuelt

VID´s facebookgruppe mangler administratorer. Tages op på årmødet.

 

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

 

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Badetrappe

Peter

 

Logik og Co vil sende et forslag til badetrappe og et forslag til pris.

Søge tilskud fra kommunens puljer

 

Indgangsdør

 

Manglende stop på begge døre

 

Ny lås

Preben

 

Peter + Jørgen

Hullerne efter hærværk bliver repareret. – der mangler spartling

Låsen skiftes ud, så den lukker automatisk

Ikke helt færdig

Lys

Jesper

 

Reetablering efter nedlæggelse af el-kabel

Dorthe

 

Henter kompostjord til foråret og sår græs

Der ligger en jordvold på Nordmolen som skal fjernes og efterfølgende skal der lægges lidt græsgfrø, så der kommer til at vokse græs igen.

Der er et hul ved el-skabet ved parkeringspladsen, som skal fyldes med jord.

Harpiks i saunaen

Lis

Der kommer frisk harpiks frem både i sauna og forrum

Rækværk til flydebroen

 

 

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøgere nærmere om pris m.m.

Firmaets kontakt vil besøge Søbadet, så der kan gives et tilbud, som passer til stedet.

Hjørnet på bænken i saunaen

Preben

Der skal sættes en understøttelse på. Vil blive lavet i sommerperioden.

Styringboks af saunaen

Peter

Der sættes en ny boks magen til den nuværende op, som skal holde resten af sæsonen. Til næste sæson opsættes en ny, som er bedre og kan programmeres mere detaljeret.

 

 

Årshjul for 5.sæson 2018/2019

Mandag

den 1. oktober

 

 • Sæsonstart fra kl.??
 • Arrangement i roklubben: Suppe?
 • (Dorthe kan desværre ikke deltage)

 

Onsdag

den 24.oktober

 

Vi skyder sæson i gang ved at vise muligheden for fuldmånebadning

 • Fuldmånebadning
 • medbring drikkelse og guf

Oktober/november

 • Sæsonens førstehjælpskursus

 

Onsdag den 7. november

 • Medlemsarrangement m spisning i roklubben

 

Søndag den 16. december

 • badning m nissehuer/morgenbrød

Tirsdag den 1. januar kl 13.00

 • Vi ønsker hinanden Godt nytår med bobler og kransekage

Lørdag den 26. januar fra kl 14.00

 • Dåb
 • efterfølgende fest i roklubben

Søndag den 3. marts

 • Fastelavnssjov - hovedudklædning

Evt. ”bid til bollen”

Onsdag den 3. april

 • Generalforsamling

tirsdag den 30. april

 • Sæsonafslutning badning fra kl 17.
 • Vi starter op kl 18 og griller i roklubben

 

 

 

 

Referat den 21. februar 2018 kl 19.00 – 22.00

Afbud: Bo, Wivie

Deltagere: Peter, Preben, Dorthe, HP, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Peter er ordstyrer

Lisbeth er referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Arbejdsopgaver på Søbadet

Der er arbejdsopgaver, som bestyrelsen vil bede medlemmer om at løse. Der skal udpeges en ansvarlig for hver arbejdsopgave. Fremlægges på GF

4.Information fra formand og bestyrelse

-      Brugerråd i Havnen og Vild med vand dag.

Wivie deltog i det stiftende møde i uge 7. Følgende er referat fra Wivie: 

Det som brugerrådet skal varetage, er hvad de forskellige klubber, foreninger, sammen skal tage vare om. I fællesskab med hele havnen.

Man talte om, at hver klub/forening skulle komme med et indskud på ca. 1000,00, så man evt. havde lidt penge ud over det kommunen støtter med. Det blev dog ikke fastlagt.

Der skulle gerne være to personer for hver klub/forening i brugerrådet.

Det næste møde er den 19/3. 2018 kl. 19:00 i sejlklubbens lokale.

Vild med vand bliver den 9/6-2018.  Dette er fastlagt, så vi skal lægge hovederne i blød om, hvad vi kunne tænke os til denne dag.

Peter vil deltage i det næste møde sammen med Wivie, men har ikke mulighed for at deltage i en længere eller i en hyppig møderække.

-      11 medlemmer fra Greve vinterbaderforening har været besøg på Søbadet. De er ved at starte en forening på benene. Peter var vært. Meget positiv oplevelse. Bestyrelsen i Greve er inviteret til en snak, hvis de har brug for yderligere ideer.

5.Forslag fra medlemmer

ingen

6.Medlemsarrangementer

Dåbsfesten den 27.1 2018:

En fin dag med god stemning, glade mennesker og fin fest om aftenen. Det kunne dog være hyggeligt, hvis der var flere deltagere.

Det var en kæmpe hjælp at have opgaveplanen fra sidste år – der var kun småjusteringer, der var nødvendige.

Det skabte lidt forvirring med de 2 forskellige deadlines ift. tilmelding til dåben og efterfølgende til festen. Det kunne være en ide at sende to forskellige indbydelser ud med tilmelding.

Der kom tilmeldinger til festen op til dagen før. Ved deadline d. 19. varder kun 50% af festdeltagerne tilmeldt festen. 

Det er dejligt at alle var med til at klargøre til festen; dække bord, anrette næste ret, vaske op og sågar rydde op dagen efter festen. Der er altid mange, som er friske på at give en hjælpende hånd.

Lis og Bernhard nævner ved hvert arrangement at de bare skal kontaktes – hvis der er behov for hjælp.

Fin koncept med buffet og frugt og chokolade til dessert. 

Toke Barfod vil gerne trutte til næste år 

Fastelavn søndag d. 11. februar

Ingen fra bestyrelsenkunne desværre deltage på dagen p.g.a. vinterferier.

Der blev derfor ikke reklameret yderligere for arrangementet. Ingen var klædt ud.

Førstehjælpskurset med Bjarne Petersen

Det var et fint kursus og deltagerne virkede begejstrede.

Vi fik stoffet gennemgået og alle, som havde lyst, havde mulighed for at afprøve at give de 2 indpustninger samt 20 tryk på den medbragte dukke.

Bjarne anbefalede at alle har app ”112” samt ”hjertestarter” på mobiltelefonerne.

Bjarne anbefalede ligeledes et net fra Pro-safe. Der er et net som skal sidde på betonflådens kant og som kan bruges til at få livløse personer op af vandet.

Dorthe undersøger nærmere.

Der var 11 deltagere ud af 20 mulige.

Det giver god mening at have et årligt 1. hjælpskursus. Dato sættes ind i årshjulet. 

Sæsonafslutning

Sæsonen afsluttes den 30.4 2018. Der bades og efterfølgende samles alle i Roklubbens lokaler til mad. Grillen tændes, så man kan stege sit eget medbragte kød eller andet. Foreningen sørger for boller/brød/flutes og salater. Og drikkevare kan købes. 

Saunagus

Michael er ude at rejse det næste lange stykke tid og Bo kan ikke holde saunagus. Bestyrelsen forventer ikke flere gusarrangementer i denne sæson.

8.Medlemsstatus

–     Den 21.2 2018 har foreningen 334 medlemmer.

–     Modtagelse af de nye medlemmer

De 62 nye medlemmer fra januar har været eller skal til intro inden 1. marts. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på introerne. De nye er glade og meget godt tilfreds både med indhold og den måde vi gør det på.

Den rare og behagelige stemning bliver fremhævet.

Der er fire medlemmer som har meldt sig ind, men ikke betalt. HP har skrevet til dem og slettet dem fra medlemslisten.

Der er sendt link ud til yderligere 9 personer, som vi ikke har hørt fra.

Vi skal være opmærksomme på, at der kan gå op til 8 dage fra medlemmet har betalt til det er registreret i medlemssystemet.

Der er kun 3, der ikke kom til intro på deres første prioritet. De allerfleste meldte sig hurtigt på en dato. 

Bestyrelsen skal drøfte hvordan der skal optages nye medlemmer inden næste sæson. 

–     Elektronisk medlems- og regnskabssystemsystem

Systemet har fungeret yderst tilfredsstillende og har gjort alle arbejdsgangene mere enkle og mindre tidskrævende.

–     Statistik på besøgende

Preben fremlagde den nyeste statistik. En grafisk statistik vises til GF. 

–     Udvidelse af åbningstiden i saunaen.

Saunaens åbningstider fortsætter som nuværende sæsonen ud.

9.GF den 4. april 2018.

Forberedelse

Bestyrelsens vil forslå Pia Enemærke Becker som dirigent

Peter skriver beretningen og fremlægger den mundtligt på GF. Ideer til beretningen sendes til Peter.

Under beretningen fremlægger Preben besøgsstatistik fra sæsonen. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring – HP formulerer dem til GF:

 • § 3 – tilføjelse betaling af nøglebrik
 • § 4 – kontingentet opkræves forud til 1. september 

Til punktet Fremtidige aktiviteter:

Liste med alle arbejdsopgaver fremlægges m.h.p. at oplyse medlemmerne om dem og for at få medlemmer til at være ansvarlige for nogle af opgaverne.

Sommerbadning – Lisbeth laver en liste med regler og opgaver i. f.t. sommerbadning, som fremlægges på GF

Årshjulet med de datoer, som vi kan fastsætte

Åben af saunaen i fremtiden

Indtag af nye medlemmer 

Punktet valg:

Bo stiller ikke op igen, så der skal findes en ny suppleant

HP spørger revisorerne og revisorsuppleanter om de stiller op igen.

10.Sommerperioden

Bestyrelsen havde en længere snak om emnet og man enedes om at lukke helt af for saunaen og lade medlemmerne benytte Søbadet om sommeren.

Søbadet må kun bruges af medlemmer. Der er ingen gæsteordning.

Baderegler i sommerperioden – vi skal bade hensynsfuldt i forhold til havnens andre gæster og foreninger

Trappen ud mod sejlrenden skal flyttes, så man ikke kommer til at svømme ud der.

Bånd med mærkering på dækket, hvor man ikke må bade.

Bestyrelsen har en aftale med Kajakklubben om at de bruger Søbadet hver onsdag fra kl 18.00 – 20.00. På det tidspunkt kan Søbadet ikke benyttes af andre.

Lisbeth skriver en liste med regler for sommerbadning og rengøringshold. ( cykling, - gæster, badetøj, kajakker onsdag aften fra kl 18.00 – 20.00 m.m.)

11.Foreningens økonomi

Årsregnskab blev fremlagt og accepteret af bestyrtelsen til fremlæggelse på GF.

HP laver et budget for 2018 til vedtagelse på GF.

Foreningen har en rimelig fin økonomi, så der er en mulighed for at tilbagebetale lån til Det kolde Gys og Jomsborg, når kontingent for den nye sæson er indkommet.

Gæstebilletter – der er solgt for 1600 kr.

Delregnskab – fremlagt

Evaluering til LOA- Fonden er sendt.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Førstehjælpskursus App: 112, hjertestarter – koordinater på opslagstavlen

GF invitation

12.Fremtidige møder 2018

Den 14. marts - Preben

GF  d 4. april

Den 18. april - Dorthe

Den 23. maj - Wivie

13.Eventuelt

Preben – evaluere gæsteordning på næste møde

Nybolig har brugt billede af vores Søbad – Preben kontakter dem.

- Næste møde

Vild med vand dag – møde i havnen

 

 

Referat fra 10. januar 2018 fra kl 19.00 – 23.15

Deltagere: Peter, Preben, HP, Dorthe, Wivie, Lisbeth

Afbud: Bo

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth referent

Preben ordstyrer

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Arbejdsopgaver på Søbadet – planen opdateret

4.Information fra formand og bestyrelse

Formanden:

-      Peter er tilbage fra orlov.

-      Natten mellem den 3. og 4. januar var der hærværk på Søbadet. Flere huller i yderdøren og ruden i døren smadret.

Det er meldt til politiet. Ny rude og reparation og hullerne er bestilt.

-      Onsdag den 17.1 får foreningen gæster fra Sluseholmens bestyrelse. Besøget er arrangeret af Sanne Sørensen, da hun tidligere har været medlem af den bestyrelse.

-      Valkyrien i Køge har inviteret til dåbsfest den 14. januar. Dorthe og Lene van Dyk deltager.

-      Årsmøde i VID den 17. marts 2018 i Ålborg. Preben og Peter deltager

-      Bestyrelsen var den 3. januar på udflugt til Ribersborg for at bade. Fællessaunaen var ret uappetitlig med dårlig lugt og bænke, der var sorte og slimede. Så vi er glade for at vores egen sauna er fin og ren og at vi fortsat skal passe godt på vores egne bænke i saunaen.

Wivie:

-      Der er mange glemte sager på Søbadet. Rengøringsholdene rydder op og vi opfordrer medlemmerne til at hente glemte sager meget hurtigt. Både fordi der er meget lidt plads i forvejen og fordi fugtige/våde håndklæder bliver sure og lugter.

Uafhentede håndklæder bruges til gulvhåndklæder.

-      Rengøringsholdene finder selv afløsere, hvis de ikke kan tage en vagt. Det er så fint og stor ros til dem.

Der kan hentes varmt vand til rengøring bag Suset. Har fået tilladelsen af havnefogeden Jonna.

5.Forslag fra medlemmer

-      Indkøb af ”glemmekasse” til at stå på dækket. Bestyrelsen vil opfordre alle til hurtigt at hente glemte sager i stedet for at anskaffe en kasse. Vi skal have så lidt som muligt stående på dækket.

-      Udvidelse af åbningstiden om tirsdagen, så man kan bade inden saunagus. Saunatiden er blevet udvidet med start kl 17. 

6.Medlemsarrangementer

-      Dåb

Der er tilmeldt 16 dåbsaspiranter. Tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmelding til festen slutter den 19.1. Reminder sendes i info-brev.

Drejebogen blev gennemgået og justeret op.          

-      Fastelavn - ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage den 11.1 til fastelavnsarrangementet. Arrangementet omtales i info-brev og består i at man bader med hovedudklædning og vi kan håbe at nogle medlemmer byder ind med boller m.m.

-      Førstehjælpskursus – Dorthe har problemer med at få en aftale i hus med den person, som er anbefalet til undervisningen. Roklubben er reserveret til den 15.2. Dorthe forsøger at få aftalen i orden inden info-brevet sendes ud lørdag.

-      Saunagus – Bo har saunagus 4 tirsdage i januar og Michael har forslag til flere gusarrangementer i februar.

Der skal højst være saunagus x 1 ugentlig.

7.Medlemsstatus

Foreningen har 269 aktive medlemmer.

-      HP demonstrerede det nye elektroniske medlems- om økonomisystem www.foreninglet.dk.    

HP er administrator på systemet.

Dette system vil gøre det meget lettere for HP både i.f.t. regnskab og administration af medlemslisten.

Bestyrelsen er sat som brugere af systemet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at sende sorterede mails, sms og for at se hele medlemslisten.

Medlemmer kan se egne og kun egne oplysninger og kan selv rette, hvis der er ændringer.

-      Ny hjemmeside: Den hjemmeside vi har nu har begrænsede muligheder og Preben bruger meget tid på at sætte dokumenter m.m. ind.

Preben undersøger muligheder i.f.t. ny hjemmeside.

-      Plan for optagelse af nye medlemmer:

Vi satser på at åbne op den 17. januar, men HP og Lisbeth aftaler den nøjagtige dato, så vi er sikre på at det nye medlemssystem fungerer.

Det besluttes, at der højst kan optages 70 nye medlemmer og at det er de sidste medlemmer der optages i denne sæson. Næste gang der sker optagelse, er til næste sæson.

Procedure vedrørende optag af nye medlemmer kommer til at foregå som tidligere.

Ansøgning om medlemskab sendes på mail til hvb.medlem@gmail.com. Lisbeth sender link til medlemskartoteket og oplysninger som tidligere med den første mail til ansøgere.

-      Åbent hus den 14. januar kl 12.30 – 14.30.  Peter, Preben og Lisbeth deltager.

Der holdes ikke flere åbent-hus-arrangementer i denne sæson.

-      Intro af nye medlemmer

Der er planlægges 7 dage, da der ikke kan være mere end 10 deltagere på introen. Vi skal være 2 ved hver intro.

 Datoer for intro af nye

Mandag den 22.1 kl 17 – 18.30

Søndag den 28.1 kl 12.00 – 13.30

Mandag den 29.1 kl 19.00 – 20.30

Lørdag den 3.2 kl 12.00 – 13.30

Søndag den 18.2 kl 12.00 – 13.30

Lørdag den 24.2 kl 12.00 – 13.30

Søndag den 25.2 kl 12.00 – 13.30

-      Statistikken på badebesøg er usikker, da vi har indtryk af, at der er en del medlemmer, som glemmer at tjekke sig ind. Eller også svigter systemet ind i mellem.

-      Udvidelse af åbningstiden i saunaen vil ske i takt med indslusning af nye medlemmer.

8.Foreningens økonomi

-      Resterende kodede nøglebrikker –

Vi ved, at der er medlemmer, der bader uden at de har fået deres nøglebrik og at der må være andre medlemmer, som lukker de dem ind. Det er et problem, da nøglebrikken er beviset på, at man er medlem og fordi statistikken ikke er retvisende.

Bestyrelsen havde en længere snak om dette problem og besluttede at sende en mail med et præcist budskab, til de medlemmer, som endnu ikke har hentet deres nøglebrik.

-      54 gæstebilletter er solgt i 2017

-      Årsregnskab for 2017 godkendt af bestyrelsen

-      Ansøgning om 5000 kr er sendt til Fællesforeningen Hvidovre genbrugshal. 

-      Ansøgning til Kultur og Fritidsudvalgets engangspulje. Dorthe har undersøgt betingelserne og desværre var ansøgningsfristen den 10.1 -2018. Ansøgning må sendes næste år.

9.Information/nyheder til medlemmerne

Glemte sager

Hærværk

Bænke i saunaen på Ribersborg

Husk tilmelding til Dåbsfest

Efterlyse sangskriver

Optage af nye medlemmer – udvidelse af badetiderne

GF dato

Førstehjælpskursus

Huske at tjekke ind på Søbadet

Medlemmer skal være vært for gæsten

10.Fremtidige møder 2018

Den 21. februar - Wivie

Den 21. marts - Preben

GF  d 4. april – i Roklubben

Den 18. april - Bo

Den 23. maj - Lisbeth 

11.Eventuelt –

HP har hørt snak om at det vil være en god ide at gøre glasset i læskærmene matterede, så man kan klæde ugenert om uden for.

Men det er meget bevidst at glassene er gennemsigtige, så de er så usynlige som muligt. Vi må klare os med håndklæder ved omklædning uden for.

Næste møde:

-      Sommerperioden

-      GF-forberedelse og se om vedtægterne skal revideres

-      Sæsonafslutning

Udvidelse af saunatider.