Invitation til generalforsamling 2018

Onsdag den 4. april kl 19.00 – 21.30 Roklubbens lokaler, Hvidovre Havn


Her har du mulighed for at møde andre medlemmer, høre sidste nyt om foreningen, blande dig i debatten og være med til at sætte kursen for fremtiden.

Der serveres kaffe/the og kage

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden på e-mail hvidovrevinterbadere@gmail.com inden den 20. marts 2018.

Dagsorden med indkomne forslag vil blive sendt ud til medlemmerne ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Med venlig hilsen
Peter Smith, formand