I foreningen har vi tre forskellige former for medlemsskab:

1. Fuldt medlemsskab:

Kontigentet for dette medlemsskab af Hvidovre Vinterbadere er på 550 kr. om året. 

For nye medlemmmer er der tillige et indmeldelsesgebyr på 500 kr. samt et nøglebrikgebyr på 300 kr. Rettidigt indbetaling skal være foreningen i hænde senest 1.september 2018.


 

2. Passivt medlemsskab:

Kontigentet for dette medlemskab er 250 kr. om året. For nye medlemmer er der tillige et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Rettidigt indbetaling skal være foreningen i hænde senest 1.september. Overgår man fra passivt medlemskab til fuldt medlemskab skal der naturligvis ikke betales nyt indmeldelsesgebyr. 


 

3. Støtte medlemsskab:

Kontigentet for medlemskab er 200 kr. om året uden indmeldelsesgebyr.


 

Kontigent indbetales til :

Arbejdernes Landsbank reg. 5342 konto 0244384   

Se venligst under menupunktet indmeldelse, før du indbetaler penge til foreningen.