Rammer for sommerbadning

 

 • Sommerperioden er fra den 1. maj til den 30. september. I den periode har vi mulighed for at benytte Søbadet til at bade fra.

 

 • Hver onsdag mellem kl 18.00 og kl 20.00 bruger Kajakklubben Søbadet og i dette tidspunkt kan vi ikke bade.

 

 • Saunaen bliver aflukket. Det er kun dækket og omklædningsrummet, der kan benyttes. Husk at efterlade omklædningsrummet rengjort efter endt badetur, da der ikke er noget rengøringshold i sommerperioden.

 

 • Da foreningen er en vinterbaderforening og ikke en helårsbadeforening holder bestyrelsen sommerferie og kan kun i begrænset omfang kontaktes.

 

 • Det er kun foreningens medlemmer, der har adgang. Dvs. det er ikke muligt at invitere hverken gæster eller børn med på Søbadet.

 

 • Da der er meget færdsel og mange gæster på havnen og på vandet om sommeren, skal vi bade med omtanke og vise hensyn til andre besøgende.

 

 • Vi skal betragte badning fra Søbadet som badning fra stranden og bade med badetøj, når det er nødvendigt.

 

 • Af sikkerhedsmæssige grunde skal vi svømme mod Kalvebodsbroen og aldrig svømme ud mod sejlrenden. Vi skal respektere de opsatte henvisninger.

 

 • Det er almindelige baderegler, der gælder om sommeren.

 

 • Cykling forbudt-skiltet på molen skal om sommeren respekteres.

 

 • Lad os nyde sommeren og passe godt på vores dejlige Søbad.

Gode baderåd.

Før du går i vandet.

1. Bad aldrig alene

2. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret  

3. Pas på is på trappe og bro

4. Sænk kroppen roligt ned i vandet

Når du er i badevandet.

5. Træk vejret roligt

6. Hold øje med hinanden

7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang

8. Svøm aldrig under isen

 Udgivet af Rådet for Større Badesikkerhed