I foreningen har vi tre forskellige former for medlemsskab:

1. Fuldt medlemsskab:

Kontingentet for dette medlemsskab af Hvidovre Vinterbadere er på 550 kr. om året. 

For nye medlemmmer er der tillige et indmeldelsesgebyr på 500 kr. samt et nøglebrikgebyr på 300 kr.  


 

2. Passivt medlemsskab:

Kontingentet for dette medlemskab er 250 kr. om året. For nye medlemmer er der tillige et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Rettidigt indbetaling skal være foreningen i hænde senest 1.september. Overgår man fra passivt medlemskab til fuldt medlemskab skal der naturligvis ikke betales nyt indmeldelsesgebyr. 


 

3. Støtte medlemsskab:

Kontingentet for medlemskab er 200 kr. om året uden indmeldelsesgebyr.


 

Kontingentet indbetales til foreningen ved hjælp af det udsendte girokort i starten af august måned. For at lette kassererens arbejde er det vigtigt, at benytte denne indbetalingsform.