Kontingentet for medlemsskab af Hvidovre Vinterbadere er på 550 kr. om året. 

For nye medlemmer er der tillige et indmeldelsesgebyr på 500 kr. samt et nøglebrikgebyr på 300 kr.  

Kontingentet indbetales til foreningen ved hjælp af det udsendte girokort i starten af august måned. For at lette kassererens arbejde er det vigtigt, at benytte denne indbetalingsform. 

 

Del siden