Ønske om indmeldelse eller opskrivning på venteliste i foreningen Hvidovre Vinterbadere

Opdateret  den 20.januar 2024.

En indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere er desværre ikke muligt for indeværende. 

Det er desværre heller ikke muligt at komme på venteliste, da denne liste er fyldt helt op.

Vores nuværende beskedne faciliteter er frugten af mere end 3000 timers frivilligt arbejde. 

Gode badehilsener fra bestyrelsen - vand er der heldigvis nok af 

Del siden