Ønske om indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere

Opdateret søndag den 26.december 2021.

En indmeldelse i foreningen Hvidovre Vinterbadere er desværre ikke muligt for indeværende. 

Det er heller ikke muligt at komme på venteliste.

 
Vi havde en opskrivningsdag ved sæsonstart i 2019 med mere end 200 interesserede. Der blev optaget ca. en trediedel af disse fremmødte ved lodtrækning. De resterende som mødte op blev skrevet op tilbudt medlemskab over de næste par sæsoner. På grund af coranasituationen er der ingen, der er blevet optaget i indeværende sæson.
 
 
Vores nuværende beskedne faciliteter er frugten af mere end 3000 timers frivilligt arbejde. 

 

Gode badehilsener fra bestyrelsen - vand er der heldigvis nok af