Projektbeskrivelse for badefaciliteter

Badefaciliteter til Hvidovre vinterbadere

Projektbeskrivelse vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. maj 2015

Beskrivelse

Hvidovre vinterbadere ønsker at erhverve egne badefaciliteter med placering i eller omkring Hvidovre havn. Badefaciliteterne skal bestå af en sauna, et omklædningsrum og en badetrappe ned til vandet. Sauna og omklædningsrum skal placeres på en flydende pontonflåde, som bliver ca. 45 m2 

Foreningen vil udbygge og nyfortolke kulturarven fra den tidligere Hvidovre Badeanstalt så huset, som indeholder saunaen og omklædningsrum, vil blive bygget i stil med den gamle badeanstalt.

Den tidligere badeanstalt lå ud for Lodsvej langt ude fra kysten. Den blev nedlagt i 1938. (Billede af den tidligere badeanstalt og skitsetegning af den nye flåde som bilag) 

Flåden kan placeres enten ved sydmolen uden for havnen, yderst på bådebroen ved bådelaugets bådebro eller lige udenfor mørtelhavnen. Foreningen lægger vægt på, at saunaflåden ligger ud til åbent rent vand med god havudsigt og at den ligger, så man kan dyrke sporten ugenert.

Placeringen afhænger af Naturstyrelsens godkendelse. 

På lidt længere sigt ønsker foreningen at bygge en lignende flåde, som placeres i forlængelse af saunaflåden. Den skal indeholde endnu et omklædningsrum og et klublokale.

 Ambitionen er at projektet ad åre munder ud i et helårs mini søbad inspireret af 30´ernes søbad, så kalvebodens smukke natur og rene vand kan nydes både sommer og vinter. 

Historie

Hvidovre vinterbadere er en ny forening, som blev stiftet marts 2014. Allerede ved start af vinterbadesæsonen 2014 kunne vinterbaderne hoppe i Hvidovre Havn. Den nystiftede forening indgik et samarbejde med Sejlklubben Suset i Hvidovre Havn, så vinterbaderne kunne benytte Susets omklædning og sauna.

I løbet af kort tid strømmede medlemmerne til foreningen og ved sæsonens afslutning tegnede foreningen 81 medlemmer med bred aldersmæssig repræsentation.

Det forventes at antallet af medlemmer vil stige til 200 eller mere, når foreningens egne badefaciliteter tages i brug.

Vinterbadning er i rivende udvikling. Der er mere end 25.000 organiserede vinterbadere fordelt på 94 foreninger på landsplan. Dertil kommer alle dem, der vinterbadere udenfor klubberne.

Vinterbadning og sundhed

Det ser ud til at vinterbadning styrker immunforsvaret, da de der vinterbader har færre sygedage, men man ved ikke, om det skyldes, at det er sunde mennesker, der vinterbadere, og det er derfor de er mindre syge. Nogle undersøgelser peger på, at vinterbadning måske endda forebygger type 2-diabetes og styrker hjertet på sigt. Men forskningen er beskeden, og der skal en stor fed streg under ’måske’.

Mange fortæller, at det kolde gys giver en masse velvære. Man kan ligefrem blive ’høj’ af endorfiner, og når man har det godt psykisk, sker der måske en ringslutning, så man føler sig mindre syg, hvis man bliver ramt af forkølelse og snue.

For uden det fysiske velværeaspekt ved vinterbadning er det sociale moment ikke uvæsentligt. 

Mål

Trin 1 for bestyrelsens målsætning er at foreningen ved sæsonstart 2015 har sin egen flydende bådsauna på ca. 45 m2 med en sauna, et omklædningsrum og badetrappe.

Trin 2 er at i løbet af de næste 4 år at udvide med klublokale og et omklædningsrum mere. 

Slutmålet vil på sigt være et minisøbad

Aktiviteter

Der er indhentet tilbud på bygning af flåde hos firmaet Kentek. Flåde og forankring ønskes bygget af et professionelt firma pga. forsikring, mens dæk, interiøre m.m etableres af foreningen selv.

I forhold til bygning af sauna er foreningen i dialog med Københavns Tekniske Skole, der ser det som en spændende og lærerig opgave for deres lærlinge i skolepraktik. 

Organisering

Styregruppe:

Bestyrelsen fungerer som projektansvarlig styregruppe.

Formanden er projektets leder

Arbejdsgrupper:

Arbejdsgrupperne refererer til styregruppen 

1 Byggegruppen

2 Fundraisergruppen

Økonomi 

Aktivitet

Budget

Skitseprojekter og tegninger

10.000 kr

Flydende platform incl samling

100.000 kr

Bygning af sauna og omklædningsrum

150.000 kr

Klargøring og samling: lys, strøm, hus og terrasse, brædder

50.000 kr

Inventar og sauna

30.000 kr

Anlæggelse af strømforsyning til sauna

40.000 kr

Fortøjning

20.000

I alt

400.000 kr

Foreningen vil rejse den nødvendige økonomi gennem:

  • støtte fra Hvidovre Kommune
  • fondsansøgninger f.eks. Friluftsrådet
  • indskud fra medlemmerne ( indbetaling af flere års kontingent m.m.)
  • banklån 

Tidsplan:

Der arbejdes på at få etableret saunaflåden, så den kan benyttes fra sæson 2015 d.v.s. oktober/november 2015.

Der er dog et par faktorer, som kan påvirke tidsplanen. Bl.a. kan Tekniskskole, som skal bygge saunaen, ikke p.g.a. deres særlige situation give et præcist tidspunkt på, hvornår de kan være færdige med byggeprojektet og tidshorisonten for Naturstyrelsens godkendelse er meget usikkert.

Tidspunkt

Aktivitet

Maj – juli 2015

Planlæg finansiering

Maj 2015

Søge naturstyrelsen om  placeringen

Juni 2015

Skitseprojekt og tegninger

Juni2015

Kontrakt med teknisk skole om bygning af ”kulturarv” 35m2 incl lys.

I løbet af efteråret 2015

Forventet godkendelse af placering ellers besluttes alternativ

November 2015

Flydende platform incl samling

Forår 2016

Klargøring og samling: lys, strøm, hus og terrasse brædder

Forår 2016

Inventar og sauna

Forår 2016

Sikrer strømforsyning til sauna både plads

Forår 2016

Fortøjning

Forår 2016

Forsikring af bygningerDel siden