Referat til den 9. august 2021 kl 19.00 – 21.30

 

Deltagere: Preben, Johnny, Lasse, Lisbeth, Dorthe

Afbud: Jørgen, Michael

1.Ordstyrer og referent

Dorthe - ordstyrer og Lisbeth - referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 9 + 11 udsat næste møde

3.Godkendelse af referat fra den 29.6. 2021

Godkendt

4.Godkendelse af referat fra GF samt opsamling.

Referatet godkendt og lagt op hjemmesiden

Der er lagt planer for de beslutninger, der blev taget på GF

5.Information fra formand og bestyrelse

Preben:

 • Enkelte personer fra interesselisten har henvendt sig for at være sikre på at de bliver medlemmer i år – de har fået et positivt svar.
 • 1 udmelding

6.Livet på Søbadet

Bestyrelsen oplever, at der er god stemning, når der bades – ellers ingen særlige bemærkninger

7.Henvendelse fra medlemmerne

Enkelte henvendelser om kontingent

8.Sæsonåbning den 1. oktober

Saunatjek af Lasse og Peter i slutningen af august

Åbningsrengøring – når maleren er færdig og inden sæsonåbning

Rengøringshold til rengøring af Søbadet i løbet af sæsonen. Der søges blandt medlemmerne om en koordinator til rengøringsholdet via nyhedsbrevet.

Åbningsfest:

Kl 16 åbningstale af Preben

Andre mulige aktiviteter planlægges på næste møde.

På næste møde besluttes også ud fra sundhedsstyrelsens og kommunens udmelding om coronarestriktioner, hvor mange der kan bruge saunaen på én gang.

9.Facebook – ansvar – det skal gøres helt klart, hvem og hvilke opgaver   - udsat til næste møde

10.Nye medlemmer

Bestyrelsen har besluttet, at alle der står på interesselisten skal have mulighed for at indmelde sig i foreningen i 2021 ved sæsonstart den 1. oktober og ikke andre. D.v.s. omkring 70 nye medlemmer skal introduceres i løbet af oktober måned. De er blevet lovet medlemsstart i 2020 og 2021, men da Søbadet var lukket p.g.a. coronaen, var der inden indmeldelse og intro i 2020.

Processen for indmeldelse og intro:

Johnny skriver ud til alle om at betale kontingent 550 kr, indmeldelsesgebyr 500kr og nøglebrik 300 kr inden den 1. oktober. Der sendes samtidig et lille brev og foreningens værdisæt med.

I takt med at de får betalt skriver Lisbeth til dem om tilmelding til introduktion og datoer. Det er vigtigt, at de nye medlemmer ikke begynder at bade inden introen, hvor de får udleveret nøglebrikken.

Som udgangspunkt skal der være 2 fra bestyrelsen til hver intro.

Pladsen i omklædningsrummet er meget snæver, så det kan være at introen skal foregå uden for. Der kan højst være 7 nye + 2 fra bestyrelsen på hver intro. Det vil betyde, at der skal være op til 11 datoer, som de nye kan vælge sig ind på.

Plan for intro lægges på næste møde. 

11.Foreningens økonomi og medlemsstatus –kontingent – udsat til næste møde

12. Årshjul

Hop i Havet den 22. august – gruppen har været samlet. Arrangementet foregår fra Stranden.

Borgmesteren vil sætte det i gang.

Hvidovre Avis  - notits er i den 12.8

Vi håber, at der er mange medlemmer, som vil kommer og være med til at gøre det festligt.

13. Arbejdsopgaver på Søbadet.

Se efter referatet

14. Maling af Søbadet punktet behandles kl 19.30 – Pia Enemærke Becker deltager

Huset blev malet af os selv for 2 år siden. Det var et stort og ansvarsfuldt arbejde både at udføre og styre, da det er meget svært for ikke fagpersoner, at male rigtigt med linolie. Samtidig er mange andre forhold, der skal tages hensyn til før og under arbejdet. Der er et stort afrensnings- og afvaskningsarbejde, da der er mange insekter. Derfor har bestyrelsen besluttet at arbejdet skal udføres af et malerfirma.

Pia har udarbejdet et meget fint og detaljeret udbudsmateriale (tak for det Pia) og vi har modtaget 2 tilbud.

Bestyrelsen accepterer tilbud fra Malerfirmaet Staubo til 53.750,00 incl moms. Søbadet males inden sæsonstart og det vil være lukket mens der males ca 14 dage. Det bliver meldt ud, når den endelige dato er der.

Denne omgang maling burde holde i 3 år og derefter kan vi selv male med linoliefernis.

15. Projekt Nyt Søbad

Preben indkalder gruppen – så der ligger planer til næste møde. 

16. Information/nyheder til medlemmerne

Aktivitetsudvalg henvendelse til Dorthe

Kontingent -

Nye medlemmer

Maling af søbadet

Sæsonåbning

Rengøringskoordinator  - som vil koordinere rengøringsholdet

Opfordre medlemmerne til at deltage Hop i havet 

17. Fremtidige møder

Onsdag den 15. september hos Jørgen

Passive medlemskab – hvad betyder det.

Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

Restriktioner – for brug af saunarengøringshyppighed

Sæsonåbning

Åbningstider i saunaen 

Onsdag den 13. oktober

0nsdag den 24. november

Onsdag den 15. december

18.Eventuelt

 

Ingen emner

 

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

Tidspunkt

 

 

Hop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

 Fredag den 1. oktober kl 16.00

Saunagus

 

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

 

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

To Åbenhus- arrangementer

 

Årsmøde i VID for bestyrelsen

 Marts

Generalforsamling

Dato kommer senere

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Ventilation i saunaen

 

Ventilationen skal ændres så den gå direkte ud i luften og ikke ind i omklædningsrummet.

Preben kontakter Michael D

Bøjer til svømmebanen + den store

Lasse

 

Brædderne mellem badetrapperne. Dem der er under vand

Lasse

Skal forsøgsvis fjernes.

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie – Jørgen skal orienteres om maling af huset, så bænkene kan olieres inden

Maling af hus

 

 

Pia Enemærke har indhentet tilbud og bestyrelsen har besluttet, hvilket firma der får opgaven.

 

 

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Lasse

Der laves en mere holdbar knap

Der skal sættes en lille lampe i saunaen, så man kan se om den er tændt eller slukket

Nye bænke med plads til tøj

 

Er gjort

Ny bagdør

 

Den males i år og udskiftes næste år

Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

Lasse

 

Rensning af trapper

Lasse

25. og 26. september

 

Referat fra den 29. juni 2021 kl 19.00-20.45

Deltagere: Preben, Jørgen, Lasse, Michael, Lisbeth

Afbud: Dorthe, Johnny

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth - referent

Jørgen - ordstyrer

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med et ekstra punkt: godkendelse af referat fra den 9.6. 2021

3.Godkendelse af referat fra den 9.6.2021

Godkendt

4.Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Preben Jacobsen, valgt for 2 år, tlf. 61686360,

                     e-mail: Prebenjacobsen@mail.dk

Kasserer: Johnny Ottosen, valgt for 1 år, tlf. 20881020,

                     e-mail:  johnny.ottosen@gmail.com

Bestyrelse:

                Dorthe Bristow, valgt for 2 år, tlf. 51511054

                      e-mail: post@adelgaarden.dk.

                Lasse Smedegaard, valgt for 1 år, tlf. 26666573

                      e-mail: Lassesaturn@gmail.com

                Lisbeth Pedersen: valgt for 1 år, tlf. 28357692

                      e-mail: lap25@outlook.dk

Suppleanter, begge er valgt for 1 år:

                Jørgen Rasmussen, tlf. 28709470,

                      e-mail: rasmussenjorgen@hotmail.com

                Michael Andersen, tlf. 28891616,

                      e-mail: 841michael@gmail.com  

5.Intro til bestyrelsesarbejde og overdragelse af opgaver

De nye medlemmer blev introduceret til bestyrelsens arbejde.

Bl.a. mødehyppighed, mødernes indhold og faste punkter på dagsordenen.

Foreningens værdigrundlag, som vi kerer os rigtig meget om.

Intro af nye medlemmer, hvor der altid er to bestyrelsesmedlemmer, der introducerer hver gang.

Gæsteordning – hvorfor den er, som den er nu.

At bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde og vi skal ikke presse os selv eller hinanden til at yde mere end vi formår.

Johnny bliver introduceres den 6. juli af Preben og Lisbeth og vil få overdraget kassererarbejdet af HP.

Michael vil gerne være ansvarlig for at tjekke Søbadet - hvordan der ser ud og hvad der skal gøres f.eks. af vedligeholdelse af Søbadet, rensning af trapper, glemte sager m.m.

Michael – sætter nyhedsbrevet på FB uden kommentarspor

6.Valg af næstformand

Dorthe vælges af en enig bestyrelse

7.Opsamling fra GF

Dette er den foreløbige opsamling fra generalforsamlingen. Referatet godkendes på mødet i august og gennemgås igen.

Lisbeth retter vedtægterne.

Bænke med rum til tøj: Det besluttes at bevilge penge til nye løse bænke, hvor man kan opbevare sit tøj under badeturen. De skal stå ved de to gavle. De nuværende 2 bænke kommer til at stå under vinduet og den tredje bænk sættes ud foran Søbadet.

Preben undersøger hvilke muligheder der findes og køber bænkene.

Hop i Havet – Dorthe samler gruppen som meldte sig på generalforsamlingen Ruth Hille, ruth@hille.dk

Line Jespersen, line.jespersen@outlook.com

Ella Kirk, ella@sandkirk.dk

Heino Larsen, valbylarsen@gmail.com

8.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

Der er stadig restriktioner – man skal have coronapas, ved indendørs ophold og foreningen er ansvarlig for at tjekke det. Vi kan risikere bøder, hvis restriktionerne ikke overholdes.

Man kan færdes frit udendørs, skal dog holde ca 1 m afstand.

D.v.s. at vi klæder om uden for og at der fortsat kan være op til 8 personer på Søbadet på én gang.

10.Projekt Nyt Søbad

Preben skriver til gruppen og indkalder til møde i midten af august.

Preben har kontakt med en VVS´er om ændring af udluftningen i saunaen.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Velkommen til den nye bestyrelse

Tak til den gamle

GF –

Nye bænke

Sommer på Søbadet

12.Fremtidige møder  

Onsdag den 11. august – hos Preben

Rengøring af Søbadet

Arbejdsopgaver på Søbadet – trykknap

Opsamling fra GF

Passive medlemskab – hvad betyder det.

Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

Onsdag den 15. september hos Jørgen

Onsdag den 13. oktober

0nsdag den 24. november

Onsdag den 15. december

13.Eventuelt

Svømmebanen – fenderen er blevet flyttet – der skal lægges en ny ud.

Lasse lægger svømmebanen på plads og lægger en ny fender ud ude mod sejlrenden.

Saunaen – den skal afprøves inden sæsonstart – Lasse vil gerne sammen med en anden.

 

Referat fra den 9. juni 2021 kl 19.00 hos Dorthe

Deltagere: HP, Peter, Preben, Jørgen, Lisbeth, Dorthe

Afbud: Wivie

1.Ordstyrer og referent

Preben - ordstyrer og Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med et ekstra punkt – maling af Søbadet

3.Godkendelse af referat fra den 19.5. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

Byggeaktiviteter i havnen – kommunen indkalder til møde den 10.6 orientering om byggeplaner kl 16 – 18. Preben og Lisbeth deltager

VID årsmøde den 23.10 2021 i Kolding

Hvidovre Triatlon klub afholder TRI - DM den 14. august. Til det arrangement søger de hjælpere, som aflønnes og har derfor sendt brev til alle foreninger i Havnen.

Peter svarer, at vi holder ferie og kan derfor ikke hjælpe.

5.Maling af Søbadet

Pia har sendt mail med forslag om maling af Søbadet. Hun foreslår at hyre et professionelt malerfirma til det, da det er et stort arbejde og fordi det er svært at male med linolie.

Pia vil gerne stå for kontakten til firmaet.

Bestyrelsen beslutter at Pia indhenter tilbud fra de tre firmaer, som hun har foreslået. Derefter beslutter bestyrelsen, hvordan og hvem der skal male Søbadet.

6.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

Besøgstallet hen over vinteren har været ca halveret i.f.t. tidligere år p.g.a. corona og lukning af sauna.

Bænkene sættes ud. Jørgen tager sig af det.

7.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen henvendelser

8.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Ventilation – Preben sørger for at beslutningen fra sidste møde sættes i gang.

Preben undersøgt hos NBC om mulighederne for, hvor den nye flåde kan ligge

Preben fremlægger vores planer for udbygning af Søbadet på GF. Det skal være de overordnede rammer. Det fremlægges på GF m.h.p. opbakning til at fortsætte arbejdet.

9.GF 2021 –

Der skal være en kolonne til afkrydsning, hvis nogen har en fuldmagt med.

Ligeledes en kolonne til tjek af coronapas.

Tommy ønsker at få sit forslag med og Ruth Hille har sendt et nyt forslag. Begge forslag sættes på dagsordenen.

10.Information/nyheder til medlemmerne

Ingen nyhedsbrev nu.

11. Fremtidige møder  

Tirsdag den 29. juni kl 19.00

Modtagelse af nye bestyrelsesmedlemmer

Konstituering

Arbejdsgruppe om udbygning

Planlægning af mødekalender

12. Eventuelt

Ingen emner

 

Referat den 19. maj 2021 kl 19.00 - 21.30 hos Preben

Afbud: Wivie, Peter

Deltagere: Jørgen, Dorthe, Preben, HP, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 14.4. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

Dorthe: arrangementet  ”Hop i havet” er flyttet til den 22.8. Vi får tilsendt materiale m.m. til at reklamere for arrangementet og rent havmiljø.

Opfordrer på GF at foreningens medlemmer melder sig til at være med til planlægningen.

Preben kontakter Kurt/sejlklubben om ”Vild med Vand”-dagen

5.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

Det er sommersamværsregler der glæder nu.

Fortsat ingen omklædning  inden døre. Bænke sættes ud, når restriktionerne yderligere lempes.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen

7.GF 2021 –

Dagsorden sendes ud inden den 24.5. Hvis der igen kommer flere restriktioner i.f.t. forsamlinger, må der blive tilmelding til GF.

Budget vedtaget – sendes ud med dagsordenen

Regnskab sendes ud med dagsordenen

8.Foreningens økonomi

Ingen nyheder

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se bilag efter referatet

10. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Der har været 2 møder i gruppen. Der er lidt forvirring om, hvordan oplægget skal være til GF. Drøftes på næste møde.

11. Information/nyheder til medlemmerne

GF dato

Sommer på Søbadet – sommerregler

Kajakroerne

Kasserer til bestyrelsen

Preben skriver Nyhedsbrev om sommerbadning

12. Fremtidige møder

Den 9.6 – Dorthe

Tirsdag den 29. juni kl 19.00

13.Eventuelt

Ingen punkter

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Udluftning fra saunaen

Preben

Arbejdet sættes i gang nu, da det er vigtigt at få lavet inden næste sæson, og at det nødvendigvis ikke hænger sammen med udbygningen af Søbadet.

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

 

Pia kontaktes. Huset males til sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

 

Dagsorden til den 14.4. 2021 kl 19.30 – 21.30 - virtuelt

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 15.2. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

 • Kommunen har inviteret os med til Vild med vilje. Det er ikke relevant for os.
 • Vi er blevet bedt om at sende revideret årsregnskab til kommunen. De har forståelse for at vi endnu ikke har holdt generalforsamling og accepterer at få regnskab fra både 2020 og 2021 samtidig.
 • Vi har fået tilbud om at være optegnet som et vinterbadepunkt. Friluftsrådet står for dette. Det indebærer bl.a. at der bliver offentlighed om, at vi har en vinterbadeforening i Hvidovre Havn og at der bliver målt vandkvalitet løbende. Det overvejes om vi skal tilmelde os dette.
 • Udvidelse af havnen – planen er at kommunen begynder at grave havnebassinet dybere til efteråret. Der er også planer om at gøre sydmolen bredere.

Peter kontakter Lars Hørdum fra Kultur og Fritid for at høre nærmere om vores situation til næste sæson.

5.Søbadet og corona

Der har gennemsnitlig været 16 besøgende pr. dag gennem de sidste måneder på Søbadet.

Antallet, der må være på Søbadet samtidig, hæves til 8 personer.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Peter har ingen henvendelser fået.

Preben får via hjemmesiden ca. 1 henvendelse om medlemskab om ugen.

 1. GF 2021 – se bilag
 2. Foreningens økonomi

Delregnskab for de første måneder fremlagt. Ingen bemærkninger.

7.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se skema

Broen fra molen til flydebroen er repareret, og der er sat en kæde på, så den ikke kan glide af. Den har været gledet af flere gange i løbet af vinteren.

8.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Arbejdsgruppen har 4 løsningsforslag. Peter kontakter MBC Marine om hvilke af disse der realistisk er mulige.

Næste møde i arbejdsgruppen er den 28.4

9.Information/nyheder til medlemmerne

Antal personer der må opholde sig på Søbadet samtidig

GF dato

10.Fremtidige møder

Den 19.5 hos Preben kl 19.00

Den 9.6

11.Eventuelt

Ingen emner

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Rengøring af omklædningsrummet

 

 

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

Pia kontaktes. Huset males til sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Døren ud mod vandet skal skiftes

 

 

 

Referat fra den 10.3. 2021 kl 19.30 – 20.45 - virtuelt

 1.Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 15.2. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse.

H.P. – der er en fra interesselisten som har ønsker at blive slettet.

Preben – mange henvendelser via hjemmesiden med ønsket om medlemskab

-      Genbrugshallen har skrevet, at de har modtaget vores ansøgning, og når de igen kan mødes i bestyrelsen, vil vores ansøgning blive behandlet.

5.Søbadet og corona

Søbadet blev åbnet igen for udendørs brug den 1.3. 2021. Da det ikke er en organiseret aktivitet må der kun være op til 5 personer på Søbadet. Heldigvis benytter en hel del medlemmer Søbadet igen.

Rent teknisk har det ikke voldt problemer at åbne alle nøglebrikkerne igen.

Nedenstående retningslinier er skrevet i nyhedsbrev den 28.2 2021

 • Max 5 personer på Søbadets udeareal - Vent foran til det bliver din tur.
 • Bad aldrig alene.
 • Hold god håndhygiejne med afspritning – dispensere på hoveddør og ved bagdør
 • Hold afstand på minimum 1 meter - benyt vandet hvis du vil følge de anbefalede 2 meter
 • Kun gennemgang i omklædning – husk eventuel en plasticpose til tøjet ved regnvejr
 • Der er ingen gæster
 • Der er ingen ophold – bænke forefindes på havnen og ved stranden, du skal forlade Søbadet når du er færdig med at bade.
 • Øvrige anvisninger fra sundhedsmyndighederne skal følges, herunder regler om karantæneperioder for udlandsrejser og sygdom.
 • Hold dig væk hvis du har tegn på sygdom
 • Meddel bestyrelsen hvis du ved et uheld har besøgt Søbadet som Covid-19 positiv

Kommunen var hurtig ude med de nye retningslinier om at der er åbnet op for udendørs idrætsaktiviteter.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen henvendelser

7.GF 2021

Bestyrelsen holder fortsat fast i den lagte plan for afholdelse af GF. Det bedste er at kunne afholde et fysisk møde i juni måned, men det er ret usikkert om det kan lade sig gøre. Derfor må vi forberede os på afholde GF online.

Kommunen kan ikke yde hjælp den tekniske hjælp til afholdelse. Men de har haft god erfaring med at bruge Teams på et møde med 80 deltagere. Forberedelsen tog dog en hel dag og det var et stort arbejde.

HP har deltaget i et webinar om hvordan man kan afholde så store møder online og vil gerne sætte et elektronisk møde op med afstemningsprocedure m.m.

Beslutningen:

Den 7.4 kl 19.30 vil bestyrelsen prøve en elektronisk GF – teste systemet.

Den 14.4 – bestyrelsesmøde med GF mødesystem.

Derefter eventuelt indbyde til et medlemsmøde for at afprøve GF-systemet på en større forsamling.

8.Foreningens økonomi

Regnskab 2019 + 2020 er underskrevet af revisorer

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

En af skamlerne er forsvundet mens Søbadet har været lukket. Dorthe køber en ny, når lejlighed byder sig.

Preben vil tjekke måtterne og binde dem sammen som trænger.

10. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af:

Peter, Jørgen og Preben fra bestyrelsen samt

Lasse Smedegaard

Pia Enemærke Becker

Johnny Ottesen

Michael Duckert

Michael Thorsager

Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde et forslag til hvordan Søbadet kan udbygges, så det lever op til projektbeskrivelsens formål.

Formål:

At få mere plads til omklædning

At få mere udeplads, så der bliver mere fri adgang til badetrappeområdet

At ændre saunaen, så der bliver mere hensigtsmæssige adgangsforhold til og fra.

Målet:

Et Søbad, hvor der kan holdes afstand, så smitterisikoen minimeres. 

Imødekomme den enorme interesse for vinterbadning og de mange ønsker om medlemskab af Hvidovre Vinterbadere med optag af nye medlemmer i fremtiden. 

Arbejdsgruppen har været samlet en gang og der kom mange gode forslag frem. Referat fra dette møde er sendt rundt til alle i bestyrelsen. Arbejdsgruppen fortsætter.

Der skal lægges et realistisk budget og ud fra det, havde bestyrelsen en længere drøftelse af hvor stor – hvor mange medlemmer  - foreningen kan rumme.

Konklusionen blev:

Bestyrelsen vurderer løbende trivslen i foreningen og kan ikke sætte antal på størrelsen, da der er mange faktorer, der spiller ind f.eks. hvor meget Søbadet bruges og hvordan stemningen på Søbadet er.

Vigtigt at foreningens værdisæt kan fungere

At det er en åben forening

At optaget af nye medlemmer ske i et langsomt tempo, så nye medlemmer kan sluses ind i foreningen på en god måde. 

11. Information/nyheder til medlemmerne

Ikke udsendelse af nyhedsbrev nu

12. Fremtidige møder

Den 7.4 kl 19.30 – forberedelse af det elektroniske til GF

Den 14.04 kl 19.30

Den 19.05

13.Eventuelt

Der skal lægges en vejledning på hjemmesiden om hvordan man kan ændre sine stamdata i medlemsregistret.

 

Referat fra 15.februar  2021 kl 20.00 – 22.15  - virtuelt

 

Deltagere: Dorthe, Lisbeth, Preben, HP, Peter, Jørgen

Afbud: Wivie

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelse under pkt.8

3.Godkendelse af referat fra den 18.1. 2021

Bliver rettet til inden udsendelse

4.Information fra formand og bestyrelse

VID – generalforsamlingen er udskudt og der er ingen ny dato.

5.Søbadet og corona.

Ingen ændringer om restriktioner. Så derfor er Søbadet fortsat lukket.

Bestyrelsen følger nøje Hvidovre kommunes retningslinjer og hvis der lukkes op for udendørs fritidsaktiviteter, kan Søbadet muligvis også åbnes.

Bestyrelsen holder øje med Søbadet, så der ikke sker skader eller andet mens det er lukket.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Peter har fået henvendelse fra et medlem om afholdelse af GF 2021

7.GF 2021 – bilag

Bestyrelsen står virkelig i en svær og dilemmafyldt situation omkring afholdelse af GF. Alle er enige i, at der skal afholdes GF inden næste vinterbadesæson, men hvordan og hvornår det er muligt er et spørgsmål.

Det allerbedste er at kunne afholde en fysisk generalforsamling. Det er dog usikkert hvornår der åbnes så meget op, så vi kan mødes mellem 50 og 100 personer, selv med afstand, afspritning m.m.

Peter er i dialog med Kultur- og fritidsforvaltningen om et elektronisk system og support, så GF kan holdes elektronisk.

Vi kan også købe os til en professionel løsning med support, men det er ret dyrt.

Erfaringer med elektronisk afholdelse af en GF med det antal deltager, som vi plejer at være, viser at det er ret svært.

Efter en længere og meget grundig snak besluttede bestyrelsen 3 scenarier:

A: afholde generalforsamling den 13.- eller 14. april fysisk. Hvis der stadig er restriktioner ift forsamlinger, vil vi gøre som beskrevet under B

B: afholde generalforsamling den 21. eller 22. juni fysisk og hvis der fortsat er forsamlingsforbud – vil vi gøresom beskrevet under C

C: afholder elektronisk generalforsamling en af de nævnte dage i juni.

Peter kontakter Kultur- og Fritids forvaltningen angående lokale og elektronik.

Endelig beslutning tages på mødet den 10.3. 2021

HP genopstiller ikke til kassererposten

Lisbeth genopstiller ikke til bestyrelsen

8.Foreningens økonomi

På nuværende tidspunkt har foreningen 422 medlemmer.

8.a årsregnskab 2020

Godkendt til behandling på GF – HP sender årsregnskab 2019 og 2020  til underskrift hos revisorerne.

Budget 2021 på næste bestyrelsesmøde

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

Ingen

10.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Ideer og tanker blev fremlagt og drøftelsen fortsatte. Lisbet vil prøve at sammenskrive ideerne, så de kan blive mere konkrete.

Det vil være et arbejdspapir for bestyrelsen.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Planer for generalforsamling

Planer for udbygning af Søbadet

Opstille til kasserer og bestyrelsesmedlem

Der bliver holdt øje med Søbadet, men det er dejligt hvis alle er med til det.

Peter sender ud ret hurtigt efter bestyrelsesmødet.

12.Fremtidige møder

Den 10.03 kl 19.30 virtuelt

Den 14.04

Den 19.05

13.Eventuelt

Ingen emner

Referat fra den 18.januar 2021

 

Referat fra den 18.1. 2021 kl 20.00 – 22.00 virtuelt

 

1.Ordstyrer og referent - Afbud fra Lisbeth. Preben ordstyrer og referent

2.Godkendelse af dagsordenen - Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 7.12. 2020 - Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse  - intet specifikt

5.Nye udmeldinger fra regering om corona - restriktioner.

Bestyrelsen fastholder derfor lukningen af Søbadet indtil den 10.februar, hvor bestyrelsen har møde igen. Skulle der komme nye meldinger, tager vi det derfra.

6.Henvendelse fra medlemmerne – tre henvendelser på baggrund af nedlukningen. To henvendelser der roser bestyrelsen for deres ageren samt en henvendelse om overvejelser om nedsat kontigent for kommende sæson. Alle tre henvendelser har fået svar.

7.Medlemssag vedr. forskellige tilsidesættelser af foreningens værdisæt. Det pågældende medlem har sendt bestyrelsen en meget tydelig og klar undskyldning for de pågældende tilsidesættelser af foreningens værdisæt og lovet at det aldrig nogensinde vil ske igen. (Det drejer sig om at medbringe gæster, omklædning indendørs trods skiltning og afspærringsmarkering, filmet). Medlemmet har fået låst sin nøglebrik og denne åbnes igen ved sæsonstart den 1.oktober 2021.

8.GF 2021- de almindelige punkter, valg, samt tanker om udbygning. En meningstilkendegivelse eller mandat til at arbejde videre med en evt. udbygning.

GF i uge 15 – HP undersøger muligheden for afholdelse af GF virtuelt. Alle er på valg på kommende GF.

9.Foreningens økonomi – HP viste regnskabet frem.

10.Hvordan skal foreningen forholde sig, når et medlem går bort. – Såfremt et medlem går bort og bestyrelsen får en forudgående henvendelse fra et medlem bevilliger foreningen 300 kr. til buket eller tilsvarende.

11. Arbejdsopgaver på Søbadet – ønske om et online låsesystem på sigt.

12. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad – ideer og tanker blev luftet og debatteret. Bestyrelsen v. Peter har haft kontakt til NBC-Marine for at høre nærmere omkring mulighederne for at koble et ekstra betonfag på det eksisterende dæk, således at omklædningsfaciliteter kunne etableres/bygges på dette fag. Dette fag kunne så ligge inderst tættest på molen mm. Tanker og ideer fortsættes naturligvis.

13. Information/nyheder til medlemmerne - intet

14. Fremtidige møder

Den 10.02 - skærmmøde

Den 10.03 -

Den 14.04

Den 19.05

15. Eventuelt

 

 

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

 

 

 

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

 

Pia kontaktes. Huset males til næste sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

 

 

 

Tændknap

 

Peter

Der laves en mere holdbar knap