Bestyrelsen i Hvidovre Vinterbadere

Bestyrelsens sammensætning pr. april 2018:

Formand: Peter Smith   hvidovrevinterbadere@gmail.com  - 61 63 86 23

Kasserer: Hans Peter Hansen   hvbkasserer@gmail.com  - 53 81 05 02

Næstformand: Preben Jacobsen    prebenjacobsen@mail.dk  - 61 68 63 60

Wivie Bastian wiwa1608@gmail.com  40 36 47 89

Lisbeth Pedersen  lisbethanette@post.cybercity.dk - 28 35 76 92

Suppleanter:  Dorthe Bristow  adelgaarden@mail.tele.dk  - 51 51 10 54

                  og Jørgen Rasmussen  rasmussenjorgen@hotmail.com  - 28 70 94 70

Revisorer: Demi Hansen og Jytte Sundal

Revisorsuppleant:  John Christiansen

 

Vi vil rigtig gerne være behjælpelige med at besvare spørgsmål eller andre relevante henvendelser, men inden du ringer eller skriver til os, vil vi bede dig kigge de forskellige faneblade igennem. Det kunne være, at du fandt svaret i en af fanerne.

Vi er en lille forening, hvor alt arbejde er frivilligt og ulønnet, hvilket betyder, at vi naturligvis svarer på de henvendelser, der måtte komme, men da de fleste af os er erhvervsaktive, svarer vi først efter endt arbejdsdag(e).