Vi var i nærheden af hundrede indbudte eller betalende gæster til det store arrangement i Køge.